Will to Work – Festival

produktfoto_monica_olsen-1-795x1024

Som eksamensoppgave Høsten 2013, var oppgaven å lage en tredagers-festival.
Jeg valgte å lage en arbeidssøker-festival som i hovedoppgave har å motivere arbeidsledige, og gi dem lysten til å komme tilbake i arbeid.
Under festivalen har man mulighet til å være med på foredrag, kurs i søknadsskriving og hvordan være på et intervju, samt mye lek og moro.

 

Oppgaveformulering: Hvordan senke arbeidsledigheten ved å forandre de arbeidsløses tanker rundt arbeid og NAVing?

Budskap: Festivalen vil tilby noe som aldri har vært forsøkt tidligere, og forsøke alt som gir en positiv innvirkning, å få folk tilbake i arbeid. Den skal motivere, og sørge for at fremtidige arbeidsledige ser frem mot denne helgen da de er forberedt på at livssituasjonen vil endre seg.

Målgruppe: Menn og kvinner i 20-30 årene. De er registrerte arbeidssøkere hos NAV eller sykemeldt og er ikke lengre tilpasset sitt eget arbeid, gjerne pga. skade. De i begynnelsen av 20 årene er ferdig på videregående, og  har ingen anelse hva de skal gjøre, eller er i en livssituasjon som gjør at de ikke er egnet til et ”normalt” liv, for eksempel pga. rus, misbruk eller vold.

Sekundærmålgruppen er de som er arbeidsledige, men som aldri har registrert seg som arbeidssøker. De er demotiverte og føler stor grad av likegyldighet. Det er også en gruppe mennesker som velger å ikke jobbe, gjerne pga. deres venner også går på NAV, de som går under kategorien ”snyltere”.

 

Her er programmet for festivalen; festivalprogramLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *